DEFINITIVNI VODIC KROZ GOVOR TELA PDF

Definitivni vodic kroz govor tela. by Piz, Alan; Piz, Barbara. Book condition: New. Book Description. Vulkan izdavastvo, paperback. New. Serbian language. Title, Definitivni vodič kroz govor tela. Authors, Allan Pease, Barbara Pease. Translated by, Tanja Milosavljević. Edition, 2. Publisher, Mono i Manjana, Buy Definitivni vodic kroz govor tela by Alan; Piz, Barbara Piz (ISBN: ) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free delivery on.

Author: Kajigami Malasar
Country: Turks & Caicos Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 2 January 2018
Pages: 38
PDF File Size: 3.50 Mb
ePub File Size: 17.45 Mb
ISBN: 504-9-25055-584-2
Downloads: 60132
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shazahn

Veina mukaraca nije prepoznala sebe u ogledalu, a jedan je ak rekao: Definitini Hcnri Rubenstajn ustanovio je da jedan minut dobrogsmeha obezbeuje narednih 45 minuta oputanja. Drugim reima, bez obzira na to da li smo toga svesni ili ne, automatski kopiramo izraze koje vidimo.

Potreban je telz pristup da bi se otkrilo ta ga izaziva, ukoliko razlog nije ve oigledan. Ako, medutim, osoba koristi iste gestove dok sedi za stolom preko puta vas, a vi pokuavate da joj prodate ideju, proiz-vod ili uslugu, to bi moglo pravilno da se protumai kao da znai da ta osoba gaji negativna oseanja ili odbija vau ponudu. Prvo, leva ru-ka se koristi da bi saoptila dubinu oseanja koja inicijator eli da prenese, a ona je relativna u odnosu na visinu na koju on polae svoju levu ruku na desnu ruku primaoca.

Definitivni vodic kroz govor tela

Ta osoba definitivin da su joi miSifi napeti i izgleda kao da oekuje da bude napadnuta, dok e osoba koja se osea defanzivno i dominantno zauzeti asimetrian polo-aj, to jest, onaj pri kojem jedna strana tela nije odraz druge. U adultnoj dobi, ovo moe da dovede do neprijatnih situacija onda kad mukarac prvi prui ruku, u nameri da se rukuju, ali je37ena ne primeti – jer je u prvim tels sklona da se vie usredsredi na njegovo lice. Prodavce i pregovarae esto ue da je obino sigurnije da nenastavljaju s prezentacijom proizvoda ili ideje sve dok ne ot-kriju zbog ega mogui definiivni dri ruke prekrstene na grudima.

  ELSEVIER BELASTING ALMANAK 2010 PDF

Zato je smeh najbolji lekJednako kao i osmeh, smeh koji je inkorporisan kao definirivni deo va-e linosti privlai prijatelje, poboljava zdravlje i produava i-vot. Explore the Home Gift Guide. A ako ujedete ruku koja vas hrani, uzde bi mogle da vam se otrgnu iz ruku. Analizirao je glave ljudi pogubljenih na giljotini, da bi prouio kako rade miii lica. Kako govor tela otkriva emocije i misliGovor tela je spoljni odraz emocionalnog stanja neke osobe.

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela – [PDF Document]

Koji vas signal upozorava da politiar lazel Usne mu se pomeraju. Poljubi me u dupe. Kako god bilo, namera mu je da susret protekne pod njegovim goovor.

Ali ona nije prestajala da mu se smeka! Putao ih je stalno iz-nova i smejao se to je jae i glasnije mogao. Don je mirno sedeo dok je proroica zurila u svoju kristalnu kuglu.

Zato se mi smejemo i priamo, a impanze neRobcrt Provajn, profesor psihologije na Univerzitetu u Merilen-du Baltimorustanovio je da se ljudski smeh razlikuje od sme-ha naih roaka primata. U eksperimentu koji se sastojao u rangiranju privlanosti ena prikazanih na 15fatografija, na kojima su imale srene, tune i neutralne kro li-auestvovalo je ispitanika.

Hilari Klinton koristi ovaj skup signala onda kad nije ubeenaAko vi, kao govornik, upitate sluaoca prikazanog na pret-hodnoj strani za miljenje o neemu to ste rekli, a on vam odvra-ti da se ne slae s vama, njegov govor tela podudara se s njegovim usmeno 20izgovorenim reenicama.

Kod ljudi je ovaj gest jo uvek prisutan, iako vas oni najee nee napasti zubima.

Iz umarka se pojavi seljak i upita: To je zato to je u tom poloaju lakse postii “gornju ruku” prilikom rukovanja, zbog ega onaj s vae leve strane izgleda kao da ima prevlast. Meutim, budui da se usred-sreujemo na rei krlz ljudi izgovaraju, veinom ne znamo nita o govoru tela, a kamoli o vanosti koju ima u naem ivotu.

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela

Neki zajedniki koreniVeina osnovnih komunikacijskih signala ista je irom sveta. Svi e da se pitaju ta ste naumili. Would you like to tell us about a lower price? Podrazumeva silo-vito epavanje pruene ruke primaoca i potom simultanu pri-menu otrog povratnog potiska, u nastojanju da se primalac do-vue na teritoriju inicijatora. Omiljen je enama koje ne ele da otkriju da im se neko ne dopa-da, a ostale ene ga obino jasno proitaju kao signal odbijanja. To ini osoba koja je nesrena, utuena, de-primirana, definihivni ili napeta.

  AHMET HAMDI KAYRAN ANALOG HABERLEME PDF

Nismo u ivotu videli neto lue! U defniitivni doba, dvojica definituvni su se sretala i pozdravljala jedan s drugim na nain koji bi mogao da se opise kao stojea verzija dananjeg obaranja ruku. Gledajui po prostoriji, Bob je sreo pogied privlane crnke. Ovo ne znai da bi ena koja se bavi bi-znisom trebalo da se ponaa mukobanjasto; potrebno je da pro-sto izbegava da svoju enstvenost signalizuje gestovima kao to su slabaan stisak ruke, kratke suknje i visoke potpetice, ukoliko zaista eli da je smatraju podjednako dostojnom poverenja.

Drfinitivni ono to kaemo nije uvek bitnoUprkos onome to bi moda bilo politiki korektno uverenje, kad nekog tek upoznamo skloni smo da na brzinu izvedemo sud o drueljubivosti, moi i potencijalu te osobe kao seksualnog part-nera – a oi te osobe nisu prvo sto gledamo na njoj.

Jesmo li vam dobro “pogodili”? Ukoliko je kombinovan s osmehom stisnu-tih usana ili stegnutim zubima i crvenim li-cem, moe lako da doe do verbalnog ili ak fizikog napada. If you are a seller krlz this product, would you like to suggest updates through seller support? Ekmen, Frisen i Sorenson potkrepili su neka od Darvinovih prvobitnih uverenja o uroenim gestovima, prouavajui ktoz lica ljudi iz pet veoma razliitih kultura.

Odmeravanje snaga izmeu Bua i BleraTokom sukoba u Iraku