EMOCIONALNA INTELIGENCIJA DANIJEL GOLEMAN PDF

Geopoetika, paperback. New. Serbian language, latinica, 24 cm, Krug, Emocije, Knjiga Emocionalna inteligencija koja je u celom svetu dozivela milionske. Emocionalna inteligencija /​ Danijel Goleman. Author. Goleman, Daniel. Published. Skopje: Matica, Physical Description. p. ; 23 cm. Subjects. Emocionalna Inteligencija Danijel Goleman. 83 likes. Book.

Author: Tojagis Jura
Country: Tunisia
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 28 January 2011
Pages: 327
PDF File Size: 3.76 Mb
ePub File Size: 4.25 Mb
ISBN: 433-7-25928-586-4
Downloads: 22793
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mejora

Drugi je namjerno planirati ugodne stvari koje e odvu i pozornost.

Emocionalna inteligencija

Csikszentmihalyijem objavljen je u The New York Timesu Neke od pojmova za ove na ine pokazivanja emocionalne svijesti o vlastitoj li nosti preradio sam prema njihovim kategorijama. Nestalne su i ne osobito svjesne svojih osje aja, tako da su u njima izgubljene, umjesto da imaju neku vrst perspektive. Dok je odlazio, podlo se itneligencija i njoj.

Takve interpersonalne sposobnosti temelje se na drugim emocionalnim inteligencijama. Ovaj sklop vodi od uha do mozgovnog debla i potom do talamusa.

Danijel Goleman o saosećanju | TED Talk

Takav stav podupiru i medicinski modeli koji posve odbacuju zamisao da bi um na bilo kakav zna ajan na in mogao utjecati na tijelo. Kako djeca odrastaju, specifi ne emocionalne lekcije za koje su pripravni – i inteligenciha su im potrebne – mijenjaju se.

Problemi u vezama, a osobito kod mladih osoba, pokreta su depresija. Stanice koje pritom prepoznaju ostavljaju na miru; one koje ne prepoznaju, odmah napadaju. Sve takve sposobnosti, dakako, aspekti su emocionalne inteligencije.

  HEATHER BLAKE WISHCRAFT PDF

Neki su bili zabavni – gorila se kupa u kadi ili snimka zaigranog psi a. Pritom svu djecu ocjenjujemo u odnosu na ispunjavanje uskog standarda uspjeha. Ta procjena potrebe za djelovanjem mora biti automatska, toliko brza da uop e ne dopire do svijesti 3.

Prepolovljena stopa slu ajeva depresije: Serbian language, latinica, 24 cm, Krug, Emocije, Knjiga Emocionalna inteligencija koja je u celom svetu dozivela milionske tiraze, osvojila je i u Jugoslaviji vrhove lista najznacajnijih i najprodavanijih dela. U takvim trenucima emocionalni um posve preplavljuje racionalni.

Kod Ijudi u kojih se CRF lu i preobilno, reakcija iznena enja je inteligeencija.

Malo-pomalo, me utim, njegova je pri a postala otvorenija i slobodnija, dok mu je tijelo pritom bivalo manje napeto. Richard Herrenstein i Charles Murray: Razlike u tome kako su djeca iz tih dviju skupina reagirala kada bi se neko drugo dijete ozlijedilo ili uzrujalo bile su drasti ne. New A new book is a book previously not circulated to a buyer.

Zamislite da se u magli vozite nepoznatom, strmom i vijugavom cestom. Otvoreno pismo lije niku: Vlastitu agresivnost oni u svome umu opravdavaju stavovima poput ovih: Dvije minute kasnije, ona inteeligencija vratila i zamolila ih da ponovno ispune upitnik.

I u ovom slu aju ta posebna predavanja smanjila su stopu za polovicu – takav u inak pokazuju i ak i dvije godine kasnije. Timothy Elliott i dr.: Teoriju emocionalnog obuzimanja prvi su iznijeli Bernieri i Rosenthal, Fundamentals of Nonverbal Behavior. Preblizu je da biste se mogli emociobalna vrijeme zaustaviti. No ubrzo po njezinu dolasku, izdava ku ku u kupila je neka druga sli na tvrtka, tako da je ostala bez posla.

  BRITTEN FESTIVAL TE DEUM PDF

Jedan od izvora pozitivnog ili negativnog stava svakako bi mogao biti uro eni temperament; neki su ljudi prirodno skloni ovome ili onome. Prednosti za djecu koja odrastaju uz emocionalno sposobne roditelje: Simboli na, djetinja stvarnost Logika emocionalnoga uma jest asocijativna; ona elemente koji simboliziraju odre enu realnost, ili pokre u uspomenu na nju, smatra identi nima toj realnosti.

[PDF] Danijel Goleman – Emocionalna Inteligencija – ŠTA SU EMOCIJE – Free Download PDF

John Bowlby i D. To je jasno uo io svaki roditelj: Bonnie Klimes-Dougan i Janer Kistner: Utonu e u depresiju izazvao je njezin najnoviji prekid veze. Gledano na svjetskoj razini, generacije koje su dozrijevale tijekom politi ki nestabilnih vremena pokazivale su ve e udjele slu ajeva depresije, premda ukupan trend porasta nije povezan ni s kakvim politi kim doga ajima. Probudio sam se istoga trena, paraliziran od straha.